பிறருக்கு ஒருவன் கொடுப்பதெல்லாம் தனக்கே கொடுத்துக் கொள்கிறான்

Wednesday, March 3, 2010

பரமஹம்ஸ(!) நித்யானந்தருடன் பிரபல தமிழ் நடிகை ரஞ்சிதா!