பிறருக்கு ஒருவன் கொடுப்பதெல்லாம் தனக்கே கொடுத்துக் கொள்கிறான்

Friday, November 6, 2009

சிங்களப்படத்தில் நான் நடிக்கவில்லை:சூர்யா மறுப்பு கடிதம்