பிறருக்கு ஒருவன் கொடுப்பதெல்லாம் தனக்கே கொடுத்துக் கொள்கிறான்

Wednesday, November 18, 2009

1000 ரூபாய் நோட்டில் ராஜபக்சே உருவம்(படம்)


ராஜபக்சே படத்துடன் கூடிய புதிய ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டை இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ளது.
விடுதலைப் புலிகளுடனான போரில் வெற்றிபெற்றதைக் குறிக்கும் வகையில் இந்த நோட்டு வெளியிடப்பட்டது. முதல் நோட்டை அதிபர் ராஜபக்சே பெற்றுக் கொண்டுள்ளார்.