பிறருக்கு ஒருவன் கொடுப்பதெல்லாம் தனக்கே கொடுத்துக் கொள்கிறான்

Thursday, November 19, 2009

இந்திய பணக்காரர்களில் முகேஷ் அம்பானி முதலிடம்


இந்தியாவின் பணக்காரர்கள் பட்டியலை போர்ப்ஸ் பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் முகேஷ் அம்பானி முதலிடத்தில் உள்ளார்.
முகேஷ் அம்பானியின் சொத்து மதிப்பு 32 பில்லியன் டாலர் ஆகும். இரண்டாவது இடத்தில் லட்சுமி மிட்டல்( 30 பில்லியன் டாலர்), 3 வது இடத்தில் அனில் அம்பானி (17.5 பில்லியன் டாலர்) உள்ளனர். 4 வது இடத்தில் அசிம் பிரேம்ஜியும் (14.9 பில்லியன் டாலர்), சசி & ரவி ரூயா(13.6 பில்லியன் டாலர்) 5 வது இடத்திலும் உள்ளனர். கே.பி.சிங் (13.5 பில்லியன்), சாவித்ரி ஜிண்டல் (12 பில்லியன்), சுனில் மிட்டல் (8.2 பில்லியன்), குமார் பிர்லா (7.8 பில்லியன்), கவுதம் அதானி(6.4 பில்லியன்) முறையே 5 முதல் 10 ம் இடத்தில் உள்ளனர்.