பிறருக்கு ஒருவன் கொடுப்பதெல்லாம் தனக்கே கொடுத்துக் கொள்கிறான்

Monday, November 9, 2009

75 லட்சம் சம்பளம்


மாயக்கண்ணாடி, பொக்கிஷம் பட தோல்விகளை தொடர்ந்து சேரனை இயக்குனராக்க தயக்கம் காட்டுகிறது கோடம்பாக்கம் ஏரியா. ஆனால் நடிக்க நிறைய வாய்ப்புகள் வருகிறதாம். அவர்களிடம் மாயக்கண்ணாடி, பொக்கிஷம் பட தோல்விகளை தொடர்ந்து சேரனை இயக்குனராக்க தயக்கம் காட்டுகிறது கோடம்பாக்கம் ஏரியா. ஆனால் நடிக்க நிறைய வாய்ப்புகள் வருகிறதாம். அவர்களிடம் 75 லட்சம் சம்பளம் கேட்டு அதிர வைக்கிறாராம்கேட்டு அதிர வைக்கிறாராம்